Toglo gwelededd dewislen symudol

Aelodau GGLlPBA

Mae'r GGLlP yn rhan annatod o'r ymagwedd o fod yn rhaglen a arweinir gan y gymuned sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi cydweithio a gweithio mewn partneriaeth.

Mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol gan ganolbwyntio ar y diwydiant pysgota a diddordebau morol/arfordirol.

Cynrychiolaeth o'r sector cymunedol:

 • Cymdeithas Pysgotwyr Cymru/South and West Wales Fishing Communities Ltd
 • Seafish Wales
 • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Cynrychiolaeth o'r sector preifat:

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Twristiaeth Bae Abertawe
 • Pysgotwyr Masnachol
 • Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls
 • Fforwm yr Amgylchedd Abertawe
 • Salacia Marine
 • Fowey Shellfish

Cynrychiolaeth o'r sector cyhoeddus:

 • Cyngor Abertawe
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Sir Gâr
 • Rheolaeth Marina Abertawe
 • Cyfoeth Naturial Cymru
Close Dewis iaith