Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiectau GGLlPBA

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe yn gyfrifol am roi prosiectau gwerth £353,864.18 ar waith.

Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: 

  • Astudiaeth Wystrys Brodorol a Bae Abertawe £4,999.00
  • Astudiaeth Dichonoldeb Copper Jack (Mordwyo ar afon Tawe) £4,601.73
  • Astudiaeth Dichonoldeb Tŷ Arwerthu Porth Tywyn £8,000
  • Cynllun Adfer Wystrys Bae Abertawe £27,867.50
  • Pontŵn Gwaith Copr yr Hafod £215,551.37 + cyfateb
  • Gwelliannau i Borthladdoedd ar draws pedwar porthladd £49,972.04
  • Arddangosiadau coginio bwyd môr i'w cynnal ym Marchnad Abertawe - gyda chogyddion ar draws y rhanbarth £7,055.00
  • Fish is the Dish - Gwersi am bysgod sy'n cael eu cyflwyno i blant ysgol gynradd 9-11 oed £35,817.54
  • Prosiectau GGLLPBA o raglenni blaenorol
Close Dewis iaith