Chwilio'r wefan
English
Water drop

Dŵr ymdrochi

Mae ein dyfroedd arfordirol yn cael eu gwella'n sylweddol gan gynlluniau trin mawr a drud. Rydym yn monitro ansawdd dŵr i ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan ddefnyddio safonau a sefydlwyd mewn Cyfarwyddeb Ewropeaidd.

Mae safonau newydd yr UE yn pennu gofynion sydd hyd yn oed yn fwy llym i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond yn cydnabod bod dŵr môr yn amgylchedd amrywiol naturiol. Bydd tywydd gwael yn arwain at fwy o facteria.

Mae traethau Gŵyr yn bodloni safonau'r UE yn hawdd, ond mae Bae Abertawe ychydig yn gymhlethach. Ni fyddai Bae Abertawe'n gwella llawer mwy trwy beirianneg ddrud. Felly, dyma'r math o fae y gellir cymhwyso safonau newydd yr UE ar ei gyfer trwy ragfynegi a hysbysu'r cyhoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y treial ansawdd dŵr i'w gweld isod. Hefyd, e-bostio pollution@swansea.gov.uk.

Yr haf hwn, rydym yn dangos gwybodaeth am ansawdd dŵr ar gyfer Bae Abertawe ar arwyddion ger y slipffordd. Mae canlyniadau'n cael eu postio dair gwaith y dydd. Gall yr ansawdd dŵr newid trwy gydol y dydd, gan ddibynnu ar olau'r haul, cyfeiriad gwynt, llif afon a'r llanw. 

Rydym hefyd yn cyhoeddi'r canlyniadau hyn ar ein cyfrif Twitter. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni @SwanseaBayWaterYn agor mewn ffenest newydd. Mae'r trydarau diweddaraf hefyd ar gael yma,

Wedi'i bweru gan GOSS iCM