Toglo gwelededd dewislen symudol

Cŵn ar y traeth

O 1 Mai i 30 Medi mae cyfyngiadau ar gyfer cŵn a'u perchnogion sy'n caniatáu iddynt ddefnyddio traethau sy'n 'addas i gŵn' yn unig.

Mae hyn yn golygu yn ystod y cyfnod hwn ni chaniateir cŵn ar y traethau canlynol:

 • Bae Abertawe
  • o Afon Tawe i'r Slip gyferbyn â Pharc Victoria
  • o fynediad i'r traeth yn Lôn Sgeti i ymyl ogleddol y Slip ger Tafarn y West Cross
 • Bae Bracelet
 • Bae Limeslade
 • Bae Rotherslade
 • Bae Langland
 • Bae Caswell
 • Traeth Port Einon
  • o ymyl dwyreiniol y grisiau i draeth Port Einon i ymyl dwyreiniol y fynedfa i draeth Horton

Nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gŵn tywys i'r dall..

Caniateir cŵn ar y traethau canlynol trwy gydol y flwyddyn:

 • Bae Abertawe o'r Slip gyferbyn â Pharc Victoria i'r mynediad i'r traeth yn Lôn Sgeti
 • Horton o'r Orsaf Achub Bywydau i'r dwyrain tuag at Oxwich
 • Mwmbwls
 • Pwll Du
 • Pobbles
 • Three Cliffs
 • Tor Bay
 • Crawley
 • Oxwich
 • Mewslade
 • Rhossili
 • Llangynydd
 • Broughton
 • Whiteford Sands
 • Porth Einon o'r prif risiau i'r gorllewin i'r Tŷ Halen

Cŵn ar denynnau

Mae rhai cyfyngiadau ar waith o ran cadw cwn ar dennyn hefyd. Mae angen i chi gadw eich ci ar dennyn ar:

 • Y promenâd cyfan ym Mae Abertawe (o Afon Tawe i faes parcio Knab Rock, y Mwmbwls)
 • Y promenâd ym Mae Langland a Rotherslade
 • Y promenâd ym Mae Caswell.

Os nad ydych yn cadw eich ci ar dennyn gallech gael hysbysiad o gosb benodol.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 01 Mai 2022