Chwilio'r wefan
English
Dog

Cŵn ar y traeth

Mae cyfyngiadau ar gŵn ar rai traethau a rhannau o'r arfordir yn Abertawe.

Mae digonedd o draethau yn Abertawe ac rydym am i bawb eu mwynhau trwy gydol y flwyddyn. Dyna pam, bob blwyddyn, o 1 Mai i 30 Medi y daw is-ddeddf i rym sy'n cyfyngu ar gŵn a'u perchnogion i draethau 'addas ar gyfer cŵn' yn unig.

Mae'r tabl isod yn dangos ar ba draethau y caniateir cŵn trwy gydol y flwyddyn ac ar ba draethau na chaniateir cŵn rhwng mis Mai a mis Medi.
Mae perchnogion cŵn nad ydynt yn cadw at draethau sy'n addas ar gyfer cŵn mewn perygl o gael hysbysiad o gosb benodol neu ddirwy.

Beth bynnag yw adeg y flwyddyn - os ymwelwch â'r traeth gyda'ch ci, cofiwch lanhau ar ei ôl.

Traethau lle caniateir cŵn trwy gydol y flwyddyn - wedi'u dangos mewn gwyrdd ar y map isodTraethau lle na chaniateir cŵn rhwng 1 May a 30 Medi (cynhwysol) - wedi'u dangos mewn coch ar y map isod
 • Bae Abertawe
  • o'r Slip gyferbyn â Pharc Victoria i'r mynediad i'r traeth yn Lôn Sgeti
 • Horton
  • o'r Orsaf Achub Bywydau i'r dwyrain tuag at Oxwich
 • Mwmbwls
 • Pwlldu
 • Pobbles
 • Three Cliffs
 • Tor Bay
 • Crawley
 • Oxwich
 • Mewslade
 • Rhosili
 • Llangynydd
 • Broughton
 • Whiteford Sands
 • Porth Einon
  • o'r prif risiau i'r gorllewin i'r Tŷ Halen
 • Bae Abertawe
  • o Afon Tawe i'r Slip gyferbyn â Pharc Victoria
  • o fynediad i'r traeth yn Lôn Sgeti i ymyl ogleddol y Slip ger Tafarn y West Cross
 • Bae Bracelet
 • Bae Limeslade
 • Bae Rotherslade
 • Bae Langland
 • Bae Caswell
 • Traeth Port Einon
  • o ymyl dwyreiniol y grisiau i draeth Port Einon i ymyl dwyreiniol y fynedfa i draeth Horton.

Nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gŵn tywys i'r dall.


View Dogs on beaches in a larger map

Cŵn ar denynnau

Mae rhai cyfyngiadau ar waith o ran cadw cwn ar dennyn hefyd. Mae angen i chi gadw eich ci ar dennyn ar:

 • Y promenâd cyfan ym Mae Abertawe (o Afon Tawe i faes parcio Knab Rock, y Mwmbwls)
 • Y promenâd ym Mae Langland a Rotherslade
 • Y promenâd ym Mae Caswell.

Os nad ydych yn cadw eich ci ar dennyn gallech gael hysbysiad o gosb benodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM