Toglo gwelededd dewislen symudol

Comisiynydd Pobl Hŷn

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ar draws Cymru.

 • Cyfeiriad
  • Cambrian Buildings
  • Mount Stuart Square
  • Butetown
  • Cardiff
  • CF10 5FL
 • Rhif ffôn03442 640 670

Mae'r hwb hwn wedi'i greu i gysylltu pobl hŷn a'u teuluoedd â'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad defnyddiol diweddaraf am yr hyn y mae angen i chi ei wneud, ble y gallwch fynd i gael cymorth a sut y gallwch gadw mewn cysylltiad.

Cynigion:

 • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
 • Cynghorion ar gyfer iechyd a lles
 • Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol.

Dolen i'r Ddolen Wybodaeth:

https://www.olderpeoplewales.com/en/coronavirus.aspx

Cysylltu â Ni 

Yn unol â'r canllawiau swyddogol, mae tîm y Comisiynydd bellach yn gweithio o gartref, ond gallwch gysylltu â'n tîm gwaith achos os oes gennych broblem a bod angen help a chefnogaeth arnoch.

Ffoniwch ni ar 03442 640 670 a gadewch neges gyda'ch manylion cyswllt. Bydd rhywun yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Fel arall, cliciwch yma i gysylltu â'r tîm drwy'r e-bost: https://www.olderpeoplewales.com/en/about/contact.aspx

Close Dewis iaith