Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Cynllun Gwella Corfforaethol 2013/17

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor i gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer gwella'r hyn a wna a sut mae'n ei wneud. Pwrpas y cynllun hwn yw nodi blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer gwella dros y pedair blynedd nesaf; gelwir y rhain yn 'Amcanion Gwella'.

Mae'r Cynllun hefyd yn dangos sut Amcanion Gwella'r Cyngor yn cyfrannu tuag at wella lles pobl yn Abertawe ac yn cyflawni'r Ymrwymiadau Polisi perthnasol fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2012.

Close Dewis iaith