Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau bws a chludiant cymunedol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau bws a chludiant cymunedol.

A yw'r cyngor yn rhoi cymhorthdal i gludiant cyhoeddus?

Mae 26 o gontractau ar waith i gefnogi gwasanaethau bws lleol mewn ardaloedd lle mae'r cludiant cyhoeddus a ddarperir gan gwmnïau bws preifat yn cael ei ystyried yn annigonol.

 2018/192017/182016/172015/16
Taliadau i weithredwyr£1,445,913£1,319,000£1,178,021£1,201,757
Nifer y teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau cymorthdaledig1,003,983931,856856,436887,498
Deiliaid cerdyn teithio consesiynol64,47562,43366,31264,581
Nifer y teithiau a gymerwyd gan ddeiliaid cerdyn teithio consesiynol4,857,6004,647,5164,672,3544,647,645
Nifer y gorsafoedd bysus1,9611,8451,845 

Rydym hefyd yn cefnogi 4 cynllun cludiant cymunedol, 5 llwybr bws mini cymunedol a'r cynllun Olwynion i'r Gwaith.

Y gost yw £1.3 miliwm ac mae £0.5 miliwn ohoni yn dod o gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM