Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau bws a chludiant cymunedol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau bws a chludiant cymunedol.

A yw'r cyngor yn rhoi cymhorthdal i gludiant cyhoeddus?

Mae 26 o gontractau ar waith i gefnogi gwasanaethau bws lleol mewn ardaloedd lle mae'r cludiant cyhoeddus a ddarperir gan gwmnïau bws preifat yn cael ei ystyried yn annigonol.

Cludiant cyhoeddus cymorthdaledig
 2020/21*2019/20*2018/192017/182016/17
Taliadau i weithredwyr£1,506,862£1,565,500£1,445,913£1,319,000£1,178,021
Nifer y teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau cymorthdaledig(a)1,034,8051,003,983931,856856,436
Deiliaid cerdyn teithio consesiynol52,45752,18764,47562,43366,312
Nifer y teithiau a gymerwyd gan ddeiliaid cerdyn teithio consesiynol1,178,572 (b)4,672,1014,857,6004,647,5164,672,354
Nifer y gorsafoedd bysus1,9571,9571,9611,8451,845

(a) Anhysbys oherwydd cyfnodau estynedig o ddiffyg gweithredu/gweithredu cyfyngedig oherwydd cyfyngiadau COVID-19
(b) Gostyngiad oherwydd cyfnodau clo COVID-19 a'r lefelau is o wasanaethau bysus a weithredwyd

* Nodyn ychwanegol parthed ffigurau 2019/20 a 20/21: mae'n bosib bod y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar y ffigurau (cyfyngiadau symud swyddogol cyntaf 23 Mawrth 2020).

 

Rydym hefyd yn cefnogi 4 cynllun cludiant cymunedol, 5 llwybr bws mini cymunedol a'r cynllun Olwynion i'r Gwaith.

Y gost yw £1.3 miliwm ac mae £0.5 miliwn ohoni yn dod o gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.