Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffurflen cwyno gorfodi cynllunio

Rhowch wybod i ni os hoffech i ni ymchwilio i achos posib o dorri rheolau cynllunio.

Cedwir eich enw a'ch cyfeiriad yn gyfrinachol, ond os penderfynwch wneud sylwadau ar unrhyw gais cynllunio dilynol, bydd y sylwadau hyn ar gael i'r cyhoedd eu darllen.