Chwilio'r wefan
English
Information

Cydlynu Ardal Leol

Dod o hyd i help a chefnogaeth yn eich cymuned.

Beth mae Cydlynydd Ardal Leol yn ei wneud?

Gallwn helpu unrhyw un i feithrin perthnasoedd yn eu cymuned.

Rydym yn cefnogi pobl hŷn, pobl anabl, pobl ag anghenion iechyd meddwl, eu teuluoedd a'u gofalwyr i:

 • Adeiladu eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da
 • Bod yn gryf ac yn gysylltiedig
 • Teimlo'n ddiogel ac yn fwy hyderus yn y dyfodol

Sut mae'n gweithio?

Byddwn yn cymryd amser i ddod i'ch adnabod chi, eich teulu a'ch cymuned. Byddwn yn eich cefnogi i:

 • Gael mynediad i wybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd
 • Cael eich clywed, cadw rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • Nodi'ch cryfderau, eich nodau a'ch anghenion personol
 • Dod o hyd i ffyrdd ymarferol o wneud y pethau rydych chi am eu gwneud neu y mae angen i chi eu gwneud
 • Datblygu a defnyddio rhwydweithiau lleol a phersonol
 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol
 • Bod yn rhan o'ch cymuned a chyfrannu ati
 • Cael mynediad i gefnogaeth a gwasanaethau os oes angen

Beth mae pobl yn ei ddweud am Gydlynu Ardal Leol?

 • "Dydyn nhw ddim yn beirniadu na'n asesu na'n dweud wrtha'i beth i'w wneud. Fi sy' bwysig."
 • "Mae'n braf iawn gallu siarad â'r un person, wyneb yn wyneb." 
 • "Mae'r Cydlynydd Ardal Leol wedi gwrando ar yr holl faterion sy'n effeithio arnaf, mae'r PDG wedi fy helpu i ddelio â'r cyfan."
 • "Maen nhw'n cymryd amser i ddod i'n hadnabod ni, ein teulu, ein cymuned a'n hamgylchiadau."
 •  "Maen nhw'n ein cefnogi a'n herio i wneud pethau droson ni'n hunain - mae hyn wedi fy helpu i fagu hyder, datrys mwy o'm problemau a dibynnu'n llai ar wasanaethau"

(Ymddiheurwn nad yw'r fideo hun ar gael yn Gymraeg. Mae'n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd a bydd ar gael yn fuan.)

Cysylltu â ni

Llansamlet, Trallwn, Winch Wen a Bonymaen
Anne Robinson  Ffôn: 07966 245623

Townhill, Mayhill a Gors
Bethan Jones Ffôn: 07976 477451

Gogledd Ddinas Abertawe (Dyfatty, Mount Pleasant, Waun Wen)
Claire Mccarthy-Reed Ffôn:  07900 702829

Ganolfan Abertawe, Sandfields, Brunswick a Marina
Dan Garnell Ffôn: 07966 246037

St Thomas, Bonymaen a Glannau SA1( Danygraig, Port Tennant,  a Phentrechwyth)
Dan Morris  Ffôn: 07471 145352

Brynhyfryd, Cwmbwrla, Cwmdu, Gendros a Trefansel
Emma Shears Ffôn: 07966 246024

Pontarddulais Ardal (Pontlliw, Tircoed, Penllergaer, Garnswllt, Felindre, Waun Gron, Grovesend a Phenyrheol)
Richard Davies Ffôn: 07900 702812 

Uplands, Brynmill, Fynnone a San Helen
Fiona Hughes Ffôn: 07966 246033

Gorseinon, Pontybrenin, Pentre'r Ardd ac Pen-yr-heol
Ronan Ruddy  Ffôn: 07471 145353

Blaen-y-Maes, Portmead, Penplas, Ravenhill a Fforestfach

Pete Russell Ffôn: 07833 095498

Sgetti, Parc Sgetti, a Thŷ Coch
Tara Hughes Ffôn: 07976 395630

neu e-bostiwch  local.areacoordination@swansea.gov.uk . Dilynwch ni ar Twitter https://twitter.com/Swansea_LACs

PDF Document Cydlynu Ardal Leol Abertawe (PDF, 832KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM