Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfiawnder Lloches

Yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig a mewnfudwyr eraill sy'n agored i niwed.

Gall cleientiaid gael cyngor dros y ffôn ar y rhifau canlynol ar yr adegau canlynol:

Nos Lun rhwng 6.00pm ac 8.00pm

Ffoniwch: 07983 176230 neu 07395 959299

Nos Iau rhwng 6.00pm ac 8.00pm

Ffoniwch: 07983 176230 neu 07752 275065

Gellir e-bostio unrhyw ymholiadau brys o amgylch yr amseroedd hyn i: r.brown@asylumjustice.org.uk

Enw
Cyfiawnder Lloches
Gwe
http://asylumjustice.org.uk/what-we-do/