Chwilio'r wefan
English

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Mae'n cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr i gyflogwyr lleol gan roi casgliad o sgiliau ymarferol i'w swyddogion cymorth cyntaf y mae eu hangen yn y rhan fwyaf o weithleoedd.

First Aid at Work
First Aid at Work AED
First Aid at Work Paediatric
First Aid at Work
First Aid at Work AED
First Aid at Work Paediatric

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith mewn lleoliadau ar draws Abertawe. Darllenwch drwy'r rhestr o gyrsiau isod i ddod o hyd i gwrs a chadw lle arno ar-lein.

Os oes gennych grŵp o weithwyr y mae angen hyfforddiant arnynt, gallwn gynnig hyfforddiant ar y safle. Ffoniwch i drafod.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Achubwyr Bywyd Cymwys (IQL).

Mae'n rhaid i'r cynrychiolwyr ar y cwrs fod yn 16 oed neu'n hŷn.

Mis Gorffennaf - Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 diwrnod)
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2015, 9.00am tan 5.00pm

Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 2 (1 diwrnod) 
Ffi Safonol: £50.00
Ffi Gonsesiynol (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg amser llawn): £40.00
Ffi Pasbort i Hamdden Abertawe: £35.00
Opsiwn ychwanegol - Bollt Diffibrilio Allanol Automataidd £20.00

Cadwch Le Nawr

 

Mis Awst - Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)
Dydd Llun 24 Awst 2015, 9.00am tan 5.00pm bob dydd
Dydd Mawrth 25 Awst 2015, 9.00am tan 5.00pm bob dydd
Dydd Mercher 26 Awst 2015, 9.00am tan 5.00pm bob dydd

Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (3 diwrnod)                                                           
Ffi Safonol: £150.00
Ffi Gonsesiynol (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg amser llawn): £115.00
Ffi Pasbort i Hamdden Abertawe: £100.00
Opsiwn ychwanegol - Bollt Diffibrilio Allanol Automataidd £20.00

Cadwch Le Nawr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM