Toglo gwelededd dewislen symudol

Hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith

Mae'n cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr i gyflogwyr lleol gan roi casgliad o sgiliau ymarferol i'w swyddogion cymorth cyntaf y mae eu hangen yn y rhan fwyaf o weithleoedd.

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith mewn lleoliadau ar draws Abertawe. Darllenwch drwy'r rhestr o gyrsiau isod i ddod o hyd i gwrs a chadw lle arno ar-lein.

Os oes gennych grŵp o weithwyr y mae angen hyfforddiant arnynt, gallwn gynnig hyfforddiant ar y safle. Ffoniwch i drafod.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Achubwyr Bywyd Cymwys (IQL).

Mae'n rhaid i'r cynrychiolwyr ar y cwrs fod yn 16 oed neu'n hŷn.