Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymunedau Digidol Cymru (DCWO)

Mae Cymunedau Digidol Cymru (DCWO) yn cefnogi pobl i ddefnyddio technoleg yn ystod pandemig Covid-19.

Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig yn y misoedd i ddod er mwyn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad, dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy, siopa am angenrheidiau ac aros yn iach. Mae DCW yma i helpu pobl i fynd ar-lein.

Sesiynau galw heibio digidol

Ymunwch â ni bob dydd lau i gael gweithdai galw heibio cymunedau digidol yn rhad ac am ddim lle rydym ar gael i roi rhith-wersi fesul un neu grŵp ar ddefnyddio eich apiau neu ddyfeisiau. Mae'r dyfeisiau rydym yn gweithio arnynt yn eu cynnwys yn cynnwys: llechi neu ffôn Android; iPads ac iPhones Apple; Dyfeisiadau clyfar megis Alexa; a cheisiadau am ddyfeisiau sy'n unigryw i'ch sefyllfa. O fewn y gwersi hyn rydym yn gallu trafod a datrys problemau defnyddwyr gyda chi a chynnig cyngor ar wneud y gorau o'r meddalwedd hygyrchedd ar eich dyfeisiau.

Cofrestrwch yma:   https://zoom.us/meeting/register/upIrd-yurDwqeZjX8HE740b7hqMBeGyQ8g

Gweminarau CDC

Yng Nghymunedau Digidol Cymruy rydym wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddiant cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol, a allai fod yn hanfodol i chi a'ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Rydym yn cynnal sesiynau ar gadw'n brysur, dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am iechyd ar-lein, a siopa ar-lein. Caiff pob un o'r sesiynau eu cyflwyno ar wahân yn Gymraeg ac yn Saeseneg.

Dysgwch fwy yma:

https://www.digitalcommunities.gov.wales/covid-19-webinar-programme/

Siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod COVID-19

 Mae CDC wedi creu pedwar Padlet ar-lein i chi eu defnyddio a'u rhannu gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr:

 

Enw
Cymunedau Digidol Cymru (DCWO)
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
https://www.digitalcommunities.gov.wales/covid-19/
Rhif ffôn
0300 111 5050
Close Dewis iaith