Chwilio'r wefan
English
First aid box

Cyngor ar ddiogelwch yn y gweithle a chwynion

Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau sy'n cynnwys pob agwedd ar amodau gweithio.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu cyngor ar nifer o feysydd amodau gweithio, gan gynnwys:

  • Asbestos
  • Poen Cefn
  • Cyflyrau croen
  • Trafod â llaw
  • Diogelwch nwy (gan gynnwys carbon monocsid)
  • Cymorth cyntaf
  • Clefyd y llengfilwyr
  • Tymheredd
  • Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

Ceir rhestr lawn ar A-Y yr Arweiniad Awdurdod Gweithredol Iechyd a DiogelwchYn agor mewn ffenest newydd

Cwynion

Os hoffech gwyno am amodau'ch gweithle neu os oes angen mwy o gyngor arnoch, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio evh@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM