Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddiogelwch yn y gweithle a chwynion

Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau sy'n cynnwys pob agwedd ar amodau gweithio.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu cyngor ar nifer o feysydd amodau gweithio, gan gynnwys:

  • asbestos
  • poen Cefn
  • cyflyrau croen
  • trafod â llaw
  • diogelwch nwy (gan gynnwys carbon monocsid)
  • cymorth cyntaf
  • clefyd y llengfilwyr
  • tymheredd
  • Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

Ceir rhestr lawn ar A-Y yr Arweiniad Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cwynion

Os hoffech gwyno am amodau'ch gweithle neu os oes angen mwy o gyngor arnoch, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio evh@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith