Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i Ddefnyddwyr

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim ar faterion defnyddwyr. Mae gan y wefan lawer o wybodaeth neu os hoffech chi siarad â rhywun, gallwch chi ffonio'r llinell gymorth i ddefnyddwyr neu ymweld â'ch swyddfa agosaf.

Gall gwefan Cyngor ar Bopeth helpu gyda llawer o'ch ymholiadau fel defnyddiwr:

 • prynu neu drwsio car
 • problem gyda phryniant
 • gwyliau a chludiant
 • yswiriant
 • rydych chi wedi newid eich meddwl
 • post
 • ffôn, rhyngrwyd neu deledu
 • gwelliannau cartref
 • ynni
 • llythyrau templed
 • gweithredoedd twyllodrus
 • tocynnau ar gyfer digwyddiadau
 • dŵr
 • gwahaniaethu wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau.

Mae gwefan Cyngor ar Bopeth (www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/) yn cynnwys llawer o wybodaeth am faterion defnyddwyr.

Os byddai'n well gennych siarad â rhywun gallwch gysylltu â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0808 2231133 neu 0808 2231144 (Cymraeg). Mae ffyrdd eraill o gysylltu hefyd ar gael ar dudalen cysylltu â llinell gymorth defnyddwyr eu gwefan.

Mae'r gwasanaeth defnyddwyr hefyd yn gweithredu fel sianel i alluogi cleientiaid i adrodd am achosion posib o dorri deddfwriaeth, rheoliadau'r diwydiant neu arferion masnachu annheg i Safonau Masnach. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn anfon atgyfeiriadau at bartneriaid Safonau Masnach i'w cefnogi yn eu gwaith.

Close Dewis iaith