Chwilio'r wefan
English
Information

Cyngor iechyd a diogelwch i fusnesau

Y cyngor a'r arweiniad diweddaraf ar gyfer busnesau presennol a rhai newydd.

Mae gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch lawer o wybodaeth gan gynnwys gwybodaeth am ddeddfwriaeth â rheoliadau y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â hwy, yn ogystal ag offer defnyddiol i'ch helpu i sefydlu amgylchedd gwaith diogel ar gyfer eich gweithwyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM