Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cyngor masnachu

Mae ein taflenni cyngor ar fusnes yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gydymffurfio â chyfraith defnyddwyr. Cânt eu trefnu yn ôl pwnc i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau i'ch busnes.

Darperir cynnwys y tudalennau hyn gan y Sefydliad Safonau Masnach ac mae'n cynnwys y cyngor mwyaf diweddar ar y pynciau.

Cynnyrch a gyfyngir gan oedran

Mae'r arweiniad hwn yn cyflwyno cynnyrch â chyfyngiad oedran i chi ac isafswm oedran y bobl ifanc y gallwch werthu'r cynnyrch iddynt yn gyfreithlon.

Iechyd a lles anifeiliaid

Os ydych yn cadw anifeiliaid, mae'r gyfraith yn sicrhau iechyd a lles eich anifeiliaid, yn ogystal ag eitemau bwydo anifeiliaid.

Hawliau prynwyr (gan gynnwys dulliau gwerthu)

Hawliau prynwyr pan fyddant yn prynu cynnyrch gennych (heb wasanaethau), gan gynnwys gwybodaeth am bryd i gynnig ad-daliad, trwsio neu amnewid.

Masnach deg (gan gynnwys prisio)

Y rheolau sy'n ymwneud ag arddangos prisiau, pris uned a gwerthu, a chymryd taliadau'n gyfreithlon ac yn deg.

Bwyd

Yr hyn mae'r gyfraith yn ei ddweud am baratoi a gwerthu bwyd a diod, gan gynnwys hylendid, cyfansoddiad, labeli a phecynnu.

Cyngor arall

Arweiniad busnes cyffredinol, a rhestr o weithgareddau nad ydych yn disgwyl cael eu cynnwys yn y ddeddfwriaeth safonau masnach.

Diogelwch

Os ydych yn mewnforio, yn creu neu'n dosbarthu nwyddau, gan gynnwys nwyddau ail-law, mae'r gyfraith yn nodi bod rhaid iddynt fod yn ddiogel i'r prynwr eu defnyddio.

Pwysau a Mesurau

Os ydych yn pwyso neu'n mesur nwyddau i'w gwerthu i ddefnyddwyr, mae'r gyfraith yn nodi bod rhaid i'ch offer fod yn addas ac yn gywir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM