Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Cynllun Gwella Corfforaethol 2015/17

Ceir tystiolaeth Mae cyflwyno pob Amcan Gwella trwy nifer o fesurau perfformiad.

Mae'r mesurau perfformiad yn fesurau o faint y mae'r Cyngor yn ei wneud, pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni ei wasanaethau a, lle mae hyn yn fesuradwy ac mae'r mesur mwyaf priodol o lwyddiant, os yw pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor yn well eu byd:

Close Dewis iaith