Toglo gwelededd dewislen symudol

Fforwm Rhieni Ofalwyr Abertawe

Gwybodaeth ddefnyddiol i ofalwyr sy'n rhieni am wasanaethau'r Awdurdod Lleol, darpariaeth iechyd, cymorth iechyd meddwl a lles, cefnogaeth yn y gweithle.

Elusen gofrestredig, grŵp o wirfoddolwyr annibynnol, rhieni sy'n gofalu am blant (o bob oed) ag anableddau a/neu anghenion ychwanegol. Maent yn gwrando ar leisiau rhiant-ofalwyr ar draws Abertawe ac yn defnyddio profiadau go iawn pobl i ddylanwadu ar newid cadarnhaol.

Wrth weithio gyda'r cyngor, y Bwrdd Iechyd a'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, maent yn sicrhau bod lleisiau rhiant-ofalwyr a'u teuluoedd yn ganolog i'r broses gwneud penderfyniadau.

 

Enw
Fforwm Rhieni Ofalwyr Abertawe
Cyfeiriad
  • 61 Pennard Drive
  • Southgate
  • Abertawe
  • SA3 2DN
Gwe
https://swanseapcf.org/
Close Dewis iaith