Toglo gwelededd dewislen symudol

Gogledd Abertawe Ganolog

Creu cymysgedd o swyddfeydd, lleoliadau hamdden a phreswyl newydd sbon sy'n cysylltu canol y ddinas ag arena Bae Copr a'r glannau.

  • Annog pobl i fyw yng nghanol y ddinas
  • Creu cyfleoedd cyflogaeth gwell, gan gynnwys hwb sector cyhoeddus cymunedol newydd
  • Darparu profiad manwerthu a hamdden gwell
  • Parhau â'r broses o wella'r cysylltiad rhwng canol y ddinas â Bae Abertawe
  • Gwella'r mannau cyhoeddus ac amgylchedd naturiol canol y ddinas

Mae'r cyngor bellach wedi penodi Urban Splash yn bartner adfywio tymor hir iddo i drawsnewid sawl safle yng nghanol y ddinas a'r glannau, gan gynnwys Gogledd Abertawe Ganolog: Cwmni arobryn i arwain gwaith adfywio gwerth £750m yn Abertawe

Mae safle datblygu Gogledd Abertawe Ganolog yn ardal hen Ganolfan Siopa Dewi Sant.

 
 
 
 

Close Dewis iaith