Toglo gwelededd dewislen symudol

Disabled Living Foundation (DLF)

Elusen genedlaethol yw Disabled Living Foundation sy'n darparu cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant diduedd ar fyw'n annibynnol.

Ni yw prif ffynhonnell gwybodaeth ddiduedd a chyngor arbenigol y DU ar fyw'n annibynnol. Fel elusen genedlaethol rydym wedi cronni dros 50 mlynedd o ystod ddigyffelyb o wybodaeth am offer byw bob dydd a chyngor defnyddiol arall i bobl y gallai fod angen rhywfaint o help arnynt i fyw eu bywydau i'r eithaf.

Gydag ystod eang o offer ar gael, gall hyn beri dryswch ar adegau. Sut rydych chi'n gwybod beth sydd ar gael? Sut rydych chi'n prynu offer? Sut rydych chi'n gwybod beth sy'n addas i chi? Sut rydych chi'n gwybod os yw cyflenwr yn ddibynadwy? Mae DLF yn darparu'r holl atebion i'r cwestiynau hyn.

Enw
Disabled Living Foundation (DLF)
Cyfeiriad
  • Unit 1, 34 Chatfield Road
  • Wandsworth
  • London
  • SW11 3SE
  • United Kingdom
Gwe
https://livingmadeeasy.org.uk/
Rhif ffôn
0300 999 0004