Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Diweddaraf am y Cynllun Gwella Corfforaethol 2014-15

Ceir tystiolaeth dosbarthu pob Amcan Gwella trwy nifer o fesurau perfformiad.

Mae'r mesurau perfformiad yn fesurau o faint mae'r Cyngor yn ei wneud, pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni ei wasanaethau ac, lle mae hyn yn fesuradwy ac mae'r mesur mwyaf priodol o lwyddiant, os yw pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor yn well eu byd. 

Ers llunio a chyhoeddi'r Cynllun Gwella Corfforaethol, lluniwyd y canlyniadau perfformiad diwedd blwyddyn ar gyfer 2013/14. Gellir gweld y canlyniadau diwygiedig ar gyfer 2013/14 a'r targedau ar gyfer 2014/15 yn y  Tablau Perfformiad Blynyddol 2013-14 (PDF) [411KB].

Close Dewis iaith