Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyn Cymru

Mae prosiect Dyn Cymru ddiogelach yn darparu cymorth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy'n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

Mae llinell gymorth Dyn Cymru Ddiogelach yn darparu cefnogaeth gyfrinachol i ddynion sy'n profi cam-drin domestig yng Nghymru. Gallwn ddarparu:

  • gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal;
  • help i ddarparu cynllun diogelwch personoledig;
  • cefnogaeth i gael mynediad at wasanaethau a sefydliadau eraill;
  • rhywun i wrando arnoch heb feirniadu.

Llinell gymorth Dyn: 0808 801 0321

Dydd Llun - 10.00am - 4.00pm

Dydd Mawrth - 10.00am - 4.00pm

Dydd Mercher - 10.00am-1.00pm.

Mae gwasanaeth ffonau 24 awr ar gael pan fo'r llinell gymorth ar gau, ond os oes angen i chi siarad â rhywun, gallwch hefyd ffonio Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan ar 0808 80 10 800 neu fynd i:http://www.wdah.org

 

Enw
Dyn Cymru
Gwe
http://www.saferwales.com
Rhif ffôn
0808 801 0321
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 06 Medi 2022