Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Circus Eruption

Rydym yn elusen sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc sy'n rhoi pwyslais ar gynhwysiad, amrywiaeth, cydraddoldeb a hwyl. Rydym yn defnyddio egni ac ymrwymiad pobl ifanc, gwirfoddolwyr a staff i greu amgylchedd diogel, chwareus, hygyrch a chreadigol, heb wahaniaethu a rhagfarn. Rydym yn defnyddio sgiliau syrcas fel cyfrwng i herio cyfyngiadau hunanganfyddedig a dodedig, gan alluogi pobl i ddeall a chredu yn eu potensial eu hunain a photensial eraill.

Enw
Circus Eruption
Gwe
https://www.circuseruption.co.uk/
Close Dewis iaith