Toglo gwelededd dewislen symudol

Enwi a rhifo strydoedd

Rydym yn gyfrifol am enwi'r holl ffyrdd a strydoedd, ac am enwi a rhifo'r holl eiddo (preswyl, masnachol a diwydiannol) yn Ninas a Sir Abertawe.

Gellir ond creu cyfeiriad a derbyn côd post gan y Post Brenhinol ar ôl iddo gael ei enwi a'i rifo'n swyddogol gan y cyngor. Felly os ydych yn cynllunio datblygiad newydd, yn adeiladu eiddo newydd, yn trawsnewid eiddo presennol neu'n dymuno newid enw eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â ni ar gyfer creu cyfeiriad neu i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Bydd methu â gwneud hyn yn golygu na fydd y cyfeiriad yn gyfeiriad swyddogol a bydd hyn yn arwain at broblemau. Er enghraifft, ni fydd y Post Brenhinol, cwmnïau dosbarthu neu wasanaethau cyfleustodau yn adnabod y cyfeiriad; ac efallai y ceir anawsterau wrth gofrestru i bleidleisio a dyrannu cardiau credyd. Hefyd, efallai bydd gwasanaethau Ambiwlans, Tân a Heddlu yn cael anhawster dod o hyd i'r cyfeiriad mewn argyfwng.

Dylid hefyd nodi bod gan y cyngor bŵer i orfodi newidiadau i gyfeiriadau answyddogol er mwyn sicrhau cydymffurfiad â chonfensiynau safonol a bod Polisi'r Cyngor ynghylch enwi a rhifo strydoedd yn cael ei gynnal. Mae'n well dweud wrth y cyngor am eich gofynion enwi a rhifo newydd cyn gynted â phosib.

Enwi a rhifo strydoedd - arweiniad a gweithdrefn (PDF) [111KB]

Cyflwyno cais am enwi neu ailenwi eiddo presennol

Nid oes angen i chi gyflwyno cais os ydych am ychwanegu enw at eiddo sydd eisoes wedi'i rifo. Fodd bynnag, os ydych yn ychwanegu enw at eiddo wedi'i rifo, mae'n rhaid i chi gofio dyfynnu rhif yr eiddo yn ystod yr holl ohebiaeth.

Cyflwyno cais am enwi a rhifo datblygiad newydd

Mae'r ffurflen hon ar gyfer enwi a rhifo eiddo neu ddatblygiad newydd.

Cyflwyno cais i newid enw a rhif eiddo

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os oes angen cyfeiriad newydd o ganlyniad i drawsnewid eiddo. Mae hyn yn cynnwys eiddo sydd eisoes wedi'i rannu neu ei gyfuno ac mae'n cynnwys eiddo preswyl, masnachol a diwydiannol.

Cyflwyno cais i addasu enw neu rif cynllun datblygu wedi'i addasu

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os bwriedir newid cynllun datblygu a bod y newidiadau wedi'u cymeradwyo gan yn adran gynllunio. Cynghorir datblygwyr safleoedd mawr i wneud gwaith fesul cam ac ystyried llif disgwyliedig rhifo eiddo.

Cyflwyno cais i ailenwi stryd ar gais preswylydd

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i ofyn i stryd gael ei hailenwi. Bydd rhaid i o leiaf ddau draean o'r preswylwyr a'r perchnogion roi eu caniatâd cyn y gellir ystyried unrhyw gynigion ailenwi.

Cyflwyno cais am gadarnhau cyfeiriad

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i wirio cyfeiriad.

Street naming and numbering team

Contact us if you have any queries about street naming and numbering and can't find the information online.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 14 Chwefror 2024