Toglo gwelededd dewislen symudol

Family Fund

Help i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau.

Mae The Family Fund yn elusen sy'n darparu grantiau i deuluoedd ar incwm isel sy'n magu plant a phobl ifanc anabl neu â salwch difrifol.

Darperir grantiau ar gyfer amrywiaeth eang o eitemau, fel peiriannau golchi, teganau synhwyraidd, gwyliau teulu, dillad gwely, tabledi, dodrefn, cyfarpar chwarae awyr agored, dillad a chyfrifiaduron.

Enw
Family Fund
Gwe
http://www.familyfund.org.uk
Rhif ffôn
01904 550055