Chwilio'r wefan
English
Star

Pobl ifanc - sut rydym yn defnyddio dy wybodaeth (fersiwn fer)

Weithiau bydd angen i Gyngor Abertawe wybod rhai pethau amdanat ti. Mae hyn yn dweud sut yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Young people data image 1

Weithiau bydd angen i Gyngor Abertawe wybod rhai pethau amdanat ti, fel dy enw, dy ben-blwydd ac pha ysgol rwyt ti'n mynd iddi.

Mae angen i ni wybod hyn gan ei fod yn ein helpu ni i roi'r pethau y mae eu hangen arnat ti, i wneud dy orau glas yn yr ysgol ac i sicrhau dy fod yn tyfu i fod yn iach ac yn heini.

Young people data protection image 2

Rydym yn ysgrifennu'r hyn rydym yn ei wybod amdanat ti ar y cyfrifiadur ac ar bapur. Dim ond rhai pobl sy'n cael gweld y pethau rydym wedi'u hysgrifennu amdanat ti.

Os ydym yn darganfod bod rhywun yn  ceisio edrych ar yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu amdanat ti heb ganiatâd, gall fynd i drafferth mawr.

Byddwn yn cadw'r hyn rydym wedi'i ysgrifennu amdanat ti gyhyd ag y mae hawl gennym i wneud hynny.

Young people data protection image 3

Weithiau, efallai y bydd yn rhaid i ni rannu'r hyn rydym wedi'i ysgrifennu amdanat ti â phobl eraill. Efallai bydd rhaid gwneud hyn oherwydd bod pethau wedi bod yn anodd iawn i ti ac efallai bydd rhaid gofyn i bobl eraill dy helpu di.

Byddwn fel arfer yn gofyn i ti neu dy rieni os bydd angen i ni rannu'r hyn rydym wedi'i ysgrifennu oni bai ei fod yn golygu na fyddi di'n ddiogel os nad ydym yn ei rannu'n syth.

Young people data protection image 4

Os wyt ti byth yn anhapus am yr hyn rydym wedi ysgrifennu amdanat ti neu'n anhapus â'r hyn rydym yn ei wneud â'r wybodaeth, rwyt ti'n gallu ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom os yw'n well gennyt.

Byddwn yn ystyried y rhesymau pam rwyt ti'n anhapus ac yn dweud wrthyt pan fyddwn wedi gwneud penderfyniad. Gelli di ysgrifennu atom:

Swyddog Diogelu Data, Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN

Neu anfona e-bost at: data.protection@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM