Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofalu am blentyn rydych eisoes yn ei adnabod (kinship care)

Gwybodaeth am ofal maeth teuluoedd a ffrindiau, gorchmynion gwarcheidwaeth arbennig, a maethu preifat.

Maethu teulu a ffrindiau (kinship care)

Pan fo plentyn sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn byw gyda pherthynas neu ffrind yn lle cael ei leoli gyda gofalwyr maeth neu mewn llety preswyl.

Maethu preifat

styr maethu preifat yw pan fo plentyn dan 16 oed yn cael gofal gan rywun nad yw'n rhiant neu'n berthynas agos.

Gorchymyn gwarcheidwaeth arbennig

Mae Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig yn ffordd gyfreithiol o roi sefydlogrwydd hir dymor i blentyn na all ddychwelyd i fyw gyda'i rieni biolegol ac nid yw mabwysiadu'n briodol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 15 Awst 2021