Toglo gwelededd dewislen symudol

Gorchmynion rheoleiddio traffig parhaol

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud â Gorchmynion Rheoleiddio Traffig parhaol a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) neu GRhT Parhaol yw'r offeryn cyfreithiol a ddefnyddir fynychaf gan awdurdodau traffig i reoli traffig ar eu ffyrdd. O dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984, gall Awdurdodau Lleol roi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar waith sy'n rheoleiddio, yn cyfyngu neu'n gwahardd. Mae'r rhain yn parhau i fod mewn grym nes cael eu diddymu neu eu disodli.

Chwiliad Gorchymyn Rheoleiddio Traffig

Chwilio am hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud â Gorchmynion Rheoleiddio Traffig arfaethedig ac arbrofol parhaol a wnaed gan Gyngor Abertawe.
Close Dewis iaith