Toglo gwelededd dewislen symudol

Grief Encounter

Yn cefnogi plant a phobl ifanc sy'n galaru.

Diweddariad ar Covid: Gwyddwn y bydd angen mwy o help a chyngor nag erioed o'r blaen ar blant, pobl ifanc a'u teuluoedd, ac felly mae ein llinell gymorth yn agored i bawb ac yn gweithredu ei oriau arferol 9am - 9pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Rydym wedi cynyddu ein tîm cymwys a hyfforddedig sydd yno i wrando bob dydd. Gallwch ein ffonio am ddim ar 0808 802 0111, neu fewngofnodi i'n sgwrs ar-lein fyw am gefnogaeth gyfrinachol.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn: grieftalk@griefencounter.org.uk , a byddwn yn ymateb i'ch holl gwestiynau gan ddarparu'r cyngor a'r wybodaeth briodol.

Ffôn: 0808 802 0111 

Gwefan: https://www.griefencounter.org.uk/

Sgwrs ar-lein: www.griefencounter.org.uk

 E-bost: grieftalk@griefencounter.org.uk

Enw
Grief Encounter
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
https://www.griefencounter.org.uk/
Rhif ffôn
0808 802 0111