Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwenwyn bwyd

Cawn ein hysbysu am achosion o wenwyn bwyd a rhai clefydau eraill a gludir mewn bwyd. Cynhelir archwiliadau i achosion unigol a hefyd pan fydd achosion lluosog o wenwyn bwyd yn cychwyn.

Gwneir hyn i geisio atal y salwch rhag lledaenu o fewn y gymuned ac er mwyn ceisio darganfod achosion posib. Rydym hefyd yn rhoi cyngor i'r claf ynghylch sut i atal y salwch rhag lledaenu yn y cartref.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am glefydau a chyflyrau ar y gwefannau canlynol:

Close Dewis iaith