Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwnewch e ar-lein

Yma ceir gwasanaethau a ffurflenni ar-lein y gellir eu cwblhau ar-lein.

Rydym yn ehangu'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael ar-lein dros y misoedd nesaf. Rydym wrthi'n diwygio ein ffurflenni ar-lein i'w gwneud yn haws eu defnyddio ar ffonau clyfar.

Talu

Gwnewch daliadau'n uniongyrchol ac yn ddiogel i'r cyngor 24 awr y dydd 7 niwrnod yr wythnos.

Adrodd

Gallwch roi gwybod am amrywiaeth o faterion a phroblemau ar-lein.

Gofyn am wasanaeth

Gallwch wneud cais am amrywiaeth o wasanaethau ar-lein.

Cyflwyno cais

Beth gallaf gyflwyno cais amdano ar-lein?