Toglo gwelededd dewislen symudol

Beth yw hawliau tramwy cyhoeddus?

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn llwybrau, fel arfer ar draws tir preifat, y mae hawl gan y cyhoedd deithio drostynt.

O'r 650km (tua 400 o filltiroedd) o hawliau tramwy cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe, mae bron 515km yn llwybrau cerdded cyhoeddus ac mae tua 136km yn llwybrau ceffyl cyhoeddus.

Llwybrau cerdded cyhoeddus

Maent wedi'u cyfeirnodi gan saethau melyn.

Gall llwybrau cerdded cyhoeddus gael eu defnyddio gan gerddwyr a phobl sy'n defnyddio cadair olwyn, er nad yw pob llwybr yn hygyrch i bob defnyddiwr. Fel gyda phob hawl tramwy cyhoeddus, cewch fynd â'ch ci, er y bydd angen i chi ei gadw ar dennyn neu dan reolaeth agos. Nid oes hawl defnyddio beic gwthio ar hyd llwybr cerdded cyhoeddus.

Dylech fod yn ofalus i wahaniaethu rhwng 'llwybrau cerdded cyhoeddus' a phalmentydd wrth heolydd cyhoeddus. Ni chofnodir y rhain ar y map diffiniol a gofelir amdanynt gan ein  Tîm Priffyrdd.

Llwybrau ceffyl cyhoeddus

Maent wedi'u cyfeirnodi gan saethau glas.

Mae llwybrau ceffyl cyhoeddus i'w defnyddio gan gerddwyr, marchogion a beicwyr. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i feicwyr ildio i gerddwyr a marchogion.  

Nid oes dyletswydd ar y tîm Mmnediad i gefn Gwlad i gynnal a chadw llwybrau ceffyl cyhoeddus mewn cyflwr addas i feicwyr. Fodd bynnag, rydym yn ceisio gwella arwyneb llwybrau ceffyl i gyflwr sy'n dderbyniol i bawb.

Cilffyrdd sydd ar Agor i Unrhyw Draffig (BOATs) 

Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r llwybrau hyn - yn aml o'r enw cilffyrdd - i gerddwyr, marchogion, beicwyr a cherbydau - gan gynnwys cerbydau a dynnir gan geffyl, beiciau modur a cherbydau modur eraill. Mae tair cilffordd yn Ninas a Sir Abertawe.

Hawliau cyhoeddus a hawliau preifat

Byddwch yn ofalus i wahaniaethu rhwng Hawliau Tramwy Cyhoeddus a hawliau mynediad preifat. Nid yw'r cyngor yn cadw cofnodion am hawliau mynediad preifat, ffordd-freintiau na hawddfreintiau. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol - dylech geisio'ch cyngor cyfreithiol eich hunan ar y fath faterion.

Close Dewis iaith