Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Hearing Link

Elusen ar draws y DU i bobl sydd yn neu wedi colli'u clyw, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Rydym yma i'ch helpu i addasu i'r heriau ymarferol ac emosiynol y mae angen eu hwynebu pan fyddwch yn colli clyw - rydym yn cynnig profiadau a rennir, cefnogaeth ac arweiniad ymarferol fel y gallwch ailgysylltu â phobl ac wynebu'r dyfodol gyda hyder.

Beth bynnag yw eich ymholiad neu bryder, p'un a ydych wedi colli'ch clyw neu am gefnogi rhywun arall, cysylltwch â ni.

Mae gan ein holl ymatebwyr ar y ddesg gymorth brofiad personol neu broffesiynol o golli clyw ac maen nhw'n barod i gynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i'ch helpu i gymryd y cam nesaf - p'un a ydych chi wedi colli'ch clyw neu'n dymuno cefnogi rhywun arall.

Mae ein desg gymorth yn cael ei monitro yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am - 5.00pm.

Enw
Hearing Link
Cyfeiriad
  • The Grange
  • Wycombe Road
  • Saunderton
  • Buckinghamshire
  • HP27 9NS
Gwe
https://www.hearinglink.org/
Rhif ffôn
01844 348111