Chwilio'r wefan
English
Group of people

Hyfforddiant iechyd a diogelwch

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi cyngor, cyfarwyddiadau a hyfforddiant i'ch staff er mwyn eu galluogi i wneud eu gwaith yn ddiogel.

Mae gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wybodaeth am bwy y gall fod angen hyfforddiant arnynt, pa hyfforddiant y mae ei angen arnynt a sut i'w drefnu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM