Toglo gwelededd dewislen symudol

Leonard Cheshire Discover IT

Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch neu os hoffech allu cael gafael ar yr offer cywir, mae gennym gydlynwyr digidol a gwirfoddolwyr ledled y DU i'ch helpu chi i ddod yn gwbl ddigidol.

Os ydych yn ceisio gwella'ch sgiliau digidol gallwn:

  • ddarparu offer TG hygyrch fel llygoden addasol neu feddalwedd adnabod llais yn un o'n canolfannau;
  • darparu hyfforddiant a chefnogaeth i wella'ch sgiliau digidol - gallai hyn fod ar sail un-i-un, fel rhan o grŵp yn un o'n canolfannau, neu ar-lein;
  • darparu mynediad i fodiwlau dysgu ar-lein fel cyflogadwyedd, Mathemateg a Saesneg.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau a chanolfannau hyfforddi yn y gymuned leol, gan ddarparu offer TG hygyrch a'u helpu i fod yn fwy cynhwysol.

Enw
Leonard Cheshire Discover IT
Gwe
https://www.leonardcheshire.org/what-we-do/learning-and-lifestyle/learn-technology/digital-your-community