Toglo gwelededd dewislen symudol

Lifeways Support Options

Mae Lifeways yn helpu pobl i fyw bywydau mwy boddhaus ac annibynnol drwy ddarparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu, awtistiaeth, anableddau corfforol, anafiadau i'r ymennydd neu anghnion iechyd meddwl.

Lifeways yw tîm mwyaf y DU o weithwyr proffesiynol cefnogi sy'n darparu cefnogaeth arbennig i oedolion yn y gymuned. Ar hyn o bryd, mae ein 11,000 o gydweithwyr yn cefnogi bron 5,000 o unigolion sy'n byw yn ein 1,500 o unedau byw â chymorth a'n gwasanaethau preswyl ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

O'r adeg rydych yn cysylltu â ni, o ddod o hyd i'r lleoliad a'r llety iawn, hyd at greu cynllun cefnogi sy'n unigryw i bob unigolyn, rydym yma ar bob cam o'r ffordd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn newid bywydau pobl yn:www.lifeways.co.uk

Ar gyfer ymholiadau am atgyfeiriadau:

Ffoniwch:  0333 321 4881
E-bostiwch: LWSreferrals@Lifeways.co.uk

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol:

Ffoniwch: 0207 202 6300
E-bostiwch: head.office@lifeways.co.uk

Enw
Lifeways Support Options
Cyfeiriad
  • Jameson Hall
  • 8 Foundry Road
  • Morriston
  • Swansea
  • SA6 8DU
Gwe
https://www.lifeways.co.uk/
Rhif ffôn
0333 321 4881