Toglo gwelededd dewislen symudol

Live Fear Free Helpline

Llinell gymorth Bwy Heb Ofn. Llinell gymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae'r llinell gymorth ar agor 24/7 i wrando ar ddioddefwyr camdrin domestig a thrais rhywiol a'u cefnogi.

Gallwch ffonio, anfon neges destun, sgwrsio dros y we neu e-bostio.

Close Dewis iaith