Toglo gwelededd dewislen symudol

Llinell Gymorth a Gwasanaethau Cwnsela LGBT Cymru

Mae Llinell Gymorth LHDT+ Cymru yn wasanaeth sy'n darparu cwnsela a chefnogaeth i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol, Rhyngrywiol, Cynghreiriaid a theuluoedd yng Nghymru. Llinell gymorth ddiogel a chyfrinachol i gefnogi'r rheini sy'n rhan o'r gymuned LHDT+.

Enw
Llinell Gymorth a Gwasanaethau Cwnsela LGBT Cymru
Gwe
https://www.lgbtcymru.org.uk/
Rhif ffôn
0800 980 4021