Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgell Calibre Audio

Elusen genedlaethol sy'n darparu gwasanaeth drwy'r post ac ar y rhyngrwyd nad oes angen tanysgrifio iddo sy'n darparu llyfrau llafar i oedolion a phlant â nam ar y golwg.

Gall unrhyw un ag anabledd print ymuno â Calibre Audio am ddim. Mae anabledd print yn anhawster neu'n anallu i ddarllen deunydd wedi'i argraffu lle nad yw rhywun yn gallu gweld, darllen, trin na deall y testun.

Close Dewis iaith