Toglo gwelededd dewislen symudol

Men's Sheds Cymru

Yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth rhad ac am ddim i ddynion, eu teuluoedd a'r gymuned.

Eiriolwr yw rhywun sy'n darparu cefnogaeth eiriolaeth pan fydd ei hangen arnoch.

Gall eiriolwr eich helpu i gael gafael ar wybodaeth y mae arnoch ei hangen neu fynd gyda chi i gyfarfodydd neu gyfweliadau, mewn rôl gefnogol.

Efallai y byddwch am i'ch eiriolwr ysgrifennu llythyrau ar eich rhan, neu siarad ar eich rhan mewn sefyllfaoedd lle nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n gallu siarad drosoch eich hun.

Bydd ein heiriolwyr yn treulio amser gyda chi i ddod i wybod beth yw eich barn a'ch dymuniadau ac yn gweithio'n agos i'r Côd Ymarfer Eiriolaeth.

Enw
Men's Sheds Cymru
Gwe
https://www.mensshedscymru.co.uk/
Rhif ffôn
07818 588628

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 05 Medi 2022