Chwilio'r wefan
English

Neuadd Goffa Treforys

Heol Gwernen, Treforys, Abertawe, SA6 6JR.

Cyfleusterau

  • Prif neuadd
  • Ystafell gyfarfod
  • Cegin
  • Wifi
  • Sgrîn a thaflunydd
  • Gliniaduron
  • Parcio
  • Gardd fach

Cyrraedd y ganolfan

Enw:
Neuadd Goffa Treforys
Teitl Swydd:
Cyswllt - Lyn Mainwaring
Ffôn:
01792 418102
Wedi'i bweru gan GOSS iCM