Chwilio'r wefan
English

Dweud wrthym am newidiadau sy'n effeithio ar eich Trethi Busnes

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i ddweud wrthym am symud i mewn i eiddo neu allan o eiddo neu ofyn am gopi o fil.

Trethi Busnes - dweud wrthym eich bod yn gadael eich eiddo

Os ydych yn symud allan o eiddo, rhowch wybod i ni.

Trethi Busnes - dweud wrthym eich bod wedi symud i eiddo newydd

Os ydych yn symud i eiddo newydd, rhowch wybod i ni.

Gofyn am gopi o'ch bil Trethi Busnes

Cysylltwch â ni os hoffech gael copi o'ch bil Trethi Busnes fel y gallwn ei anfon atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM