Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion

Darllenwch ein newyddion a'n datganiadau i'r wasg diweddaraf.

Gelli Aur – uned amlweithgaredd.

Mae Cyngor Abertawe wedi cynnal arolwg o'n holl adeiladau ysgol ar gyfer concrit awyredig awtoclafiedig cydnerth (RAAC) ac nid yw wedi'i ganfod yn unrhyw un o'n hysgolion. Mae'r stori lawn ar gael yma.

Gwasanaeth e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Y 100 niwrnod cyntaf

Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2022, mabwysiadodd Cyngor Abertawe gyfres o ymrwymiadau polisi y mae'r cyngor yn bwriadu eu cyflawni ar gyfer pobl Abertawe fel rhan o'i waith dros y pum mlynedd nesaf.
Close Dewis iaith