Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion

Darllenwch ein newyddion a'n datganiadau i'r wasg diweddaraf.

Gelli Aur – uned amlweithgaredd.

Ymchwiliad i orfodi safonau: Adroddiad a hysbysiad penderfynu 4 Hydref 2022
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â chŵyn am werthiant hen safle YGG Felindre gan Gyngor Abertawe. Gellir gweld yr adroddiad llawn yma: Adroddiadau a Hysbysiadau Penderfynu Comisiynydd y Gymraeg

Gwasanaeth e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Y 100 niwrnod cyntaf

Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2022, mabwysiadodd Cyngor Abertawe gyfres o ymrwymiadau polisi y mae'r cyngor yn bwriadu eu cyflawni ar gyfer pobl Abertawe fel rhan o'i waith dros y pum mlynedd nesaf.
Close Dewis iaith