Toglo gwelededd dewislen symudol

Gŵyr - rheolaeth drwy bartneriaeth

Mae'r Tîm AoHNE yn gweithio mewn partneriaeth agos â phawb sy'n byw ac yn gweithio ym mhenrhyn Gŵyr ac yn rheoli'r tir, ynghyd â'r rhai sy'n gyfrifol am gadw a gwella'r dirwedd a'r bywyd gwyllt i'r genedl.

Mae Partneriaeth AoHNE Gŵyr yn arwain ein gwaith ac mae fforwm blynyddol yn rhoi cyfle i'r cyhoedd ddysgu'n fanwl am yr hyn rydym yn ei wneud a mynegi eu barn wrthym.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb ym mhenrhyn Gŵyr ymuno â'r Bartneriaeth. Mae grŵp llywio etholedig yn goruchwylio ac yn arwain gwaith y Tîm AoHNE. Mae cyfarfodydd y grwp llywio'n agored i'r cyhoedd.

Cynllun Rheoli AoHNE Gŵyr

Mae cynllun rheoli 5 mlynedd statudol yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer yr AoHNE - gan ddisgrifio ein dyheadau am y dyfodol a'r gwaith y bydd angen ei wneud.

Mae Cynllun Rheoli 2017 yn amlinellu'n cynlluniau cyfredol.