Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni. Os oes staff ar y safle, rhowch wybod am unrhyw broblem iddynt hwy'n gyntaf fel y gallwn ddatrys y broblem yn gyflym.

Os nad oes unrhyw staff ar y safle, defnyddiwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau rydych chi wedi'u profi.

Os fandaliaeth neu weithgareddau gwrthgymdeithasol yw'r broblem, ffoniwch  101, rhif yr heddlu am ddigwyddiadau nad ydynt yn argyfyngau, os nad oes angen ymateb ar frys i'r broblem. Os yw'r broblem yn argyfwng, ffoniwch y  gwasanaethau brys ar 999.