Chwilio'r wefan
English
Star

Gwybodaeth am sgorau hylendid bwyd

Canfod mwy am y cynllun yn ogystal â gwybodaeth am apeliadau ac ailarchwiliadau.

Mae'r cynllun Graddio Hylendid Bwyd yn gyfle i hyrwyddo eich safonau hylendid bwyd i'ch cwsmeriaid.

Mewn archwiliad, rhoddir sgorau am dri maes:

  • pa mor hylan y trafodir y bwyd - sut caiff ei baratoi, ei goginio, ei ailwresogi, ei oeri a'i storio 
  • cyflwr adeiledd y safle - glendid, cynllun, goleuo, awyru a chyfleusterau eraill 
  • sut mae'r busnes yn rheoli ac yn cofnodi'r hyn mae'n ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel

Yna trosir y sgorau hyn yn radd hylendid bwyd. Cyhoeddir sgorau ar wefan genedlaethol a bydd gofyn i chi arddangos sticer mewn man amlwg (megis y drws blaen neu ffenestr) yn eich busnes bwyd er mwyn dangos eich sgôr.

Graddfeydd Hylendid Bwyd

Cyfanswm y sgôrUchafswm y ffactor sgorioSgôrSafonau hylendid
0 - 15Dim sgôr uwch na 55 (uchaf)Da iawn
20Dim sgôr uwch na 104Da
25 - 30Dim sgôr uwch na 103Boddhaol ar y cyfan
35 - 40Dim sgôr uwch na 152Angen gwella
45 - 50Dim sgôr uwch na 201Angen buddsoddiad sylweddol
> 50-0 (isaf)Angen gwella ar frys

Os ydych yn anfodlon gyda'r sgôr a dderbynioch, mae gennych yr hawl i ymateb, apelio yn erbyn y sgôr neu wneud cais am ailarchwiliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM