Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaeth Atal ar gyfer Abertawe

Nod Strategaeth Atal gyntaf Cyngor Abertawe yw cyflwyno gwasanaethau cynaliadwy sy'n diwallu anghenion pobl ac yn cyflawni canlyniadau gwell.

Bydd ein Strategaeth Atal ar gyfer Abertawe'n gwreiddio ymhellach ymyrryd yn gynnar ac atal ym musnes y cyngor ac yn gosod hyd yn oed mwy o ffocws ar wella lles dinasyddion Abertawe.

Dau nod allweddol sy'n ysgogi'r strategaeth hon:

  • Dyhead am fwy o gadernid sefydliadol a gwydnwch personol
  • Gwasanaethau cynaliadwy.