Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gymunedol y Gors - Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 16/12/22. Cyflog: Gradd 5, SCP 7-9, £22,369 - £23,194 y flwyddyn (pro rata). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gynradd Pennard - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad Cau: 11/01/2023 (12.00 noon), Gradd 4: (SCP 5-6) £21,575 - £21,968 per annum (pro rata), 27.5 awr yr wythnos + 2.5 awr yr wythnos o oruchwyliaeth cinio (yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor ysgol yn unig), I ddechrau ym mis Ionawr 2023 neu cyn gynted â phosib.

Ysgol Gynradd Pengelli - Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 09/12/22 (12.00pm) Lefel 2 Gradd 4 (pwynt 5-6) £21,575-£21,968 y flwyddyn (pro rata) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd). 39 wythnos, 32.5 awr yr wythnos. Swydd i ddechrau: Ionawr 2023.

Ysgol Gynradd Gorseinon - Swydd Addysgu Dros Dro am 2 dymor

Dyddiad Cau: 09/12/2022 (12 noon), Cyflog - Prif Raddfa Gyflog, Yn ofynnol o 8 Ionawr 2023 i Awst 31 2023.

Cynorthwyydd Addysgu - Ysgol Arbennig Ysgol Pen y Bryn

Dyddiad cau: 06/01/23. Cyflog: Gradd 5 (SCP 7-9) £22,369 - £23,194 CALl (Cyflog gwirioneddol £14,528) 28 awr yr wythnos 39 wythnos y flwyddyn. Tymor y contract:Parhaol Oriau 9.00 - 3.20 + cyfarfod datblygiad proffesiynol wythnosol Start Date: Mor fuan â phosib

Ysgol yr Esgob Gore: Athro Astudiaethau Busnes

Dyddiad cau: 09/12/22, 23.59pm. Mae'r llywodraethwyr yn awyddus i benodi Athro Astudiaethau Busnes amser llawn dros dro i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth o fis Ebrill 2023 (dyddiad penodol ym mis Ebrill i'w gadarnhau). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Goruchwyliwr Llanw

Dyddiad cau: 12/01/23, 12.00pm. I ddechrau cyn gynted â phosib. Graddfa 5 SCP 7 - 9. 30 awr yr wythnos. Yn ystod y tymor ysgol yn unig £22,639 - £23,194 (addasiad pro rata ac yn ystod y tymor). Cyflog gwirioneddol £15,565. Dros dro i ddechrau tan 31/08/23. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gynradd Plasmarl- Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu Lefel 3

(Dyddiad cau:08/12/22) Yn ofynnol ar gyfer Ionawr 2023 - Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu Lefel 3 - 27.5 awr Gradd 5 (SCP 7) - Rôl nad yw'n Rheolwr.

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Goruchwyliwr Cyflenwi

Dyddiad cau: 16/12/22, 2.00pm. Eisiau Erbyn: Ionawr 2023. Cyflog: Gradd 5 SCP 7 - 9 (£22,369 i £23,194) (pro rata) (cyflog gwirioneddol £12,971 - £13,449 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser/Llun - Gwener). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gynradd Penllergaer: Swydd Gofalwr

Dyddiad cau: 21/12/22, 12.00pm. 1 (neu rannu swydd o bosib). Swydd i ddechrau: Cyn gynted â phosib neu Ionawr 2023. Lefel 2 Gradd 4 (pwynt 5-6) £21,575 - £21,968 y flwyddyn (pro-rata). 52 wythnos - 37 awr yr wythnos. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.)

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro Hanes-Dyniaethau

Dyddiad cau: 12/12/22, 12.00y.h. Graddfa gyflog: Prif raddfa gyflog. Telerau'r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a'r medrau a'r profiad addas. Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2023. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.)

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro Parhaol TGCh-Cyfrifiadureg

Dyddiad cau: 12/12/22, 12.00y.h. Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog. Telerau'r swydd: Llawn amser. Cytundeb parhaol i ymgeisydd sydd a'r medrau a'r profiad addas. Dyddiad dechrau: 1af o Fedi 2023. (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.)

Cynorthwy-ydd Addysgu - Ysgol Gyfun Pontarddulais

(Dyddiad cau: 10 January 2023 2.00pm.) Gradd 4 Pwynt 5 - 6 (£21,575 i £21,968) (25 rhan amser). Rydyn yn chwilio am aelod o staff cymwys a brwydfrydig gyda'r gallu i rhoi cymorth i'r dysgyblion a staff yn yr adran anghenion arbenning.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw - Athro/Athrawes

(Dyddiad cau:14/02/22). Cyflog: Prif Raddfa Gyflog Athrawon (M2-UPS3) posibilrwydd CDA(TLR). (Uwch dîm Rheoli). Dyddiad cychwyn: Ar gyfer Ebrill 2023 (Dech Tymor yr Haf) neu mor gynted â phosib wedi hynny.