Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Blaenymaes - Uwch Weithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad Cau: 11/12/2023 (12 noon), Cyflog: Gradd 6, Oriau Gwaith:40 wythnos y flwyddyn, yn ystod y tymor ynghyd ag un wythnos ychwanegol yn ystod gwyliau'r haf, 35 awr yr wythnos rhwng 8am a 4pm.

Ysgol Gynradd Pontarddulais - Rheolwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad Cau: 01/12/2023 (12 noon), Cyflog: Graddfa 7 SCP 19 - 24 £26,845 pro rata subject to term time formula 37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn

Ysgol Gynradd Portmead: Rheolwr gofal plant dechrau'n deg

Dyddiad cau: 01/12/23, 12.00pm. 37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Portmead : Cynorthwyydd Addysgu CAA (ASA) (Lefel 2)

Dyddiad cau: 01/12/23, 12 hanner dydd. (Dros Dro - i'w adolygu ym mis Mawrth 2024) Cyflog Cyfredol: Gradd 4 Cytundeb 27.5 awr yr wythnos (Bydd y cyflog a nodir yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r gyflogaeth yn dechrau ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd) Mor fuan â phosib

Ysgol Gynrydd Brynmill : Gweithiwr Lles Teuluoedd sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Dyddiad cau: 05/12/23. Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2/ Gradd 4. Hours: Oriau: Hyd at 25 awr. Math: Parhaol. Mae'r Llywodraethwyr am benodi Cynorthwy-ydd Dysgu i ymuno â'n tîm lles fel Gweithiwr Lles Teuluol sydd â Saesneg Iaith Ychwanegol er mwyn ymgysylltu â phlant, teuluoedd a chymunedau.

Ysgol Gyfun Gwyr : Cynorthwy-ydd Dysgu

Dyddiad cau: 06/12/23 Cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau. Rydyn ni'n awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Dysgu i ymuno a'r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gyfun Gŵyr i ddechrau mor gynted a phosib.

Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas: Cynorthwyydd Dysgu

Dyddiad Cau: 18/11/2022, 4.00pm. Cyflog: Gradd 4 (SCP 5-6) (27.5 awr/39 wythnos) yn amodol ar addasiad Yn Ystod y Tymor Ysgol yn unig. Dros dro tan 31/3/24.

Gweithiwr gofal plant dechrau'n deg llawn amser x 2

£22,369 - £23,194 y flwyddyn pro rata. Gradd 5 SCP 7-9. 35 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Wedi'i ariannu dros dro tan fis mawrth 2025.

Ysgol Gyfun Pontarddulais : Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 08/12/23, 2pm. Cyflog: Gradd 4 Pwynt 5 - 6 (£23,500 to £23,893 ) (pro rata) (Cyflog gwirioneddol £13,689 - £13,918 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor) Rhan Amser: 39 wythnos. han Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser) Angen yn erbyn: Ionawr 2024

Athro/Athrawe Ysgol Gynradd: Ysgol Gymraeg Tan-y-lan

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 8/12/2023 (12.00 canol dydd). Cyflog: Prif Raddfa Gyflogau Athrawon. Dyddiad dechrau: Ionawr 2024 (mor gynt â phosib wedi hynnu).

Ysgol Gynradd Blaenymaes - Cyfathrebwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Dyddiad Cau: 08/12/2023 (12.00 noon), Cyflog: Gradd 6 , Oriau Gwaith: 12.5 awr yr wythnos rhwng 12.30am a 3pm. Dros Dro.

Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg yn Dechrau'n Deg gyda Little Petals

Dyddiad cau: 08/12/23. Prynhawniau - 18 awr, dros dro tan 19 Ebrill 2024. Cyflog: Gradd 5 SCP 7-9 pro rata

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2 Prif Ffrwd a CAA (dyddiad cau: 30/11/23)

Cyflog £21,575 - £21,968 20 awr i'w talu ar raddfa pwynt 5-6 (Gradd 4, pro rata ac yn ddarostyngedig i addasu ar gyfer amser tymor). Mae'r swyddi yn rhai dros dro yn y lle cyntaf. 9 awr yr wythnos. Mae llywodraethwyr yr ysgol uchel eich chyflawniad, Cyfle Cyfartal hon yn awyddus i benodi Cynorthwywyr Addysgu gweithgar cymwys a/neu brofiadol addas i gynorthwyo disgyblion yn y brif ffrwd ac yn ein cyfleuster addysgu arbenigol (CAA).

Ysgol Gynradd Gendros: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 8/12/2023 (12 hanner dydd) Cyflog: Gradd 4 (Scp 5-6), 27.5 awr yr wythnos.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth: Athro Llawn Amser Dros Dro

Dyddiad cau: 20/12/2023 (5.00pm), Cyflog - Y brif raddfa gyflog, Lleoliad - Abertawe, Math o gytundeb - Llawn amser, Tymor y cytundeb - Dros dro, i'w adolygu ym mis Ebrill 2025, Dyddiad dechrau - 8 Ebrill 2024, neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny.

Cynorthwy-ydd Addysgu STF - Lefel 3 - Ysgol Gynradd Portmead

Dyddiad cau: 13/12/2023 (12 hanner dydd), Cyflog presennol: Gradd 5 (Scp 7-9). Ar gyfer Ionawr 2024 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.