Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt : Cynorthwywyr Addydgu Lefel 2

Prif ffrwd / Cyfleuster Addysgu Arbenigol. Angen dechrau cyn gynted â phosibl. 25 awr, 5 diwrnod yr wythnos (8.55am i 3.05pm) Pwynt Graddfa 5-6 (Gradd 4) Cyflog £23,500 - £23,893 (pro rata ac yn amodol ar addasiad tymor yn unig) Mae'r swydd hon yn un dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf. 39 wythnos y flwyddyn.

Pennard Primary school : Teacher

Dyddiad cau: (24/04/24) Athro Llawn-amser Parhaol Dechrau: Medi 2024. Ydych chi'n greadigol, yn ysbrydoledig ac yn barod i danio meddyliau ifanc gyda phŵer addysg? Oes gennych chi'r anian greadigol sydd ei hangen er mwyn gwneud dysgu'n antur i bob plentyn? Os ydych chi'n addysgwr angerddol a dynamig, mae Ysgol Gynradd Pennard eisiau clywed gennych chi.

Ysgol yr Esgob Gore : Goruchwylwyr Arholiadau

Goruchwylwyr Arholiadau - Rhan amser, oriau achlysurol

Ymgynghorydd Gwella Ysgolion (dyddiad cau: 07/05/24)

£65,097 - £68,301 y flwyddyn (Soulbury 19-22+3 pwynt SPA). Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Ymgynghorydd Gwella Ysgolion i gyfrannu i wella addysg ar draws ysgolion cynradd Abertawe.

Ysgol Gyfun Pontarddulais : Athrawes Gymraeg

(Dyddiad cau : 26/04/24) (2pm) Mae gennym gyfle i benodi athro Cymraeg llawn amser parhaol. Yn eisiau ar gyfer Medi 2024.

Ysgol Gynradd y Crwys: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 29/04/24, 9.00yb. Gradd: Graddfa Arweinyddiaeth ISR L5-L9. Dyddiad cychwyn: 02/09/24.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

Dyddiad Cau (24/05/24) (12 y.p.) Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau cyn gynted â phosib. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.

Ysgol Gynradd Plasmarl: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 29/04/24. Llawn Amser. Cyfnod Mamolaeth. Cyflog: £24,294 - £25,119 y flwyddyn (pro-rata) 35 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Dyddiad Cyfweliad: Dydd Mawrth 7 Mai 2024. Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Cila - Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 17/05/24. I ddechrau ar 1af o Medi 2024 neu cyn gynted â phosibl. Nifer ar y gofrestr: 113 o ddisgyblion (gan gynnwys meithrinfa. Math o Gytundeb: Llawn Amser. Tymor y Cytundeb: Parhaol. ISR L4 - 8

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen : Dirprwy Bennaeth

Dyddiad Cau: (10/05/24) (12:00pm) Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen. Ystod oedran: 3-11oed. YCU: L6 - L10. Cytundeb: Parhaol. I ddechrau Medi 2024 neu cyn gynted â phosib wedi hynny. Mae'r gallu i addysgu a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd

Bishopston Comprehensive School : Swyddog Arholiadau / Rheolwr Cyflenwi

Dyddiad cau: (29/04/24) (10am) Angen dechrau cyn gynted â phosibl. 37 awr, 5 diwrnod yr wythnos (7.45am i 3.45pm) Pwynt Graddfa 19 - 24 (Gradd 7) Cyflog £29,777 - £33,024. (pro rata ac yn amodol ar addasiad ar gyfer y tymor yn unig) Mae'r swydd hon yn un dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf. 41 wythnos y flwyddyn.