Toglo gwelededd dewislen symudol

Tidy Minds

Gwefan iechyd meddwl a lles i bobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Lansiwyd gwefan tidyMinds yn haf 2021 i helpu pobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe i ddeall unrhyw deimladau negyddol y gallent fod yn eu profi ac i ddod o hyd i'r cyngor a'r gefnogaeth gywir.

Offeryn ar-lein ar gyfer pobl ifanc, eu teuluoedd a'r gweithwyr proffesiynol sy'n eu cefnogi yw tidyMinds. Mae'n archwilio materion iechyd meddwl a lles, ac yn cynnig gwybodaeth am sut a ble y gellir dod o hyd i gefnogaeth. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar bobl ifanc rhwng 12 a 19 oed, ond mae hefyd yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth i bobl ifanc o dan 12 a hyd at 25 oed.

Yn ogystal â darparu gwybodaeth glir a chyson i bobl ifanc, mae tidyMinds hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol a all fod yn ei chael hi'n anodd defnyddio system gymhleth.

Mae tidyMinds yn hwb gwybodaeth ac nid yw wedi'i gynllunio i ddiagnosio problemau emosiynol neu gyflyrau iechyd meddwl

Gallwch gyrchu gwefan tidyMinds yn tidyMinds.org.uk

Enw
Tidy Minds
Gwe
https://tidyMinds.org.uk
Close Dewis iaith